Cykloteket väljer Eriksson Med Flera
 

Pressmeddelande 2006-02-23

 

Återförsäljaren Cykloteket väljer att samarbeta med Eriksson Med Flera för sin marknadskommunikation i Sverige.

 

Inför cykelsäsongen 2006 samlar man kraft för en integrerad marknadskommunikation, med reklam, dr, evenemang och public relations.

En förutsättning för att jobba med Cykloteket är att man kan och förstår försäljning och konsumentvaror i flera kategorier. Hos aktiva cyklister är Cykloteket och deras katalog Cyklopedin väl kända. Den nya kommunikationen skall attrahera även en bredare målgrupp och öka kännedomen bland målgrupper som använder cykeln som transportmedel eller cykling som motion och alternativ träning.

Uppdragsgivaren blev imponerad av byråns engagemang och tankegångar kring kommunikation som är direkt kopplad till ökad kännedom och ökad försäljning.

Från Eriksson Med Flera jobbar Daniel Arenholm, projektledare, Malin Thalin, planner, Jessica Hallin, produktionsledare, Henrik Feldt, art director, och Stefan Lindholm, copywriter, med uppdraget.

 


Eriksson
 Med Flera AB är en fullservicebyrå med säte i Stockholm. Vi är åtta fast anställda och omsätter 14,7 MKR. Med en mix av erfarna och unga kreatörer fäster vi stor vikt vid att de kommunikativa målen fastställs. Vår affärsidè är att göra våra kunder rika och berömda. Vilket betyder att vi med enkel, tydlig och kreativ kommunikation stärker varumärken, höjer kännedomen och ökar försäljningen. www.erikssonmedflera.se


  För mer information, kontakta:
Daniel Arenholm, +46 739 81 44 12
daniel.arenholm@erikssonmedflera.se